Zabezpečenie vozidla

CHRÁŇTE VAŠE VOZIDLO S ATS 02

Modely od roku výroby 1987 BMW diesel

Samotný ATS 02 (Advanced Thiefproofing System) bol speciálne navrhnutý pre automobily značky BMW, s cieľom posilniť ich ochranu pred krádežou. Predstavuje druhú generáciu tohto systému, ktorý vychádza z úspešného predchodcu ATS01. Unikátnosť tohto systému nie je len v modernom hardvéri, ale predovšetkým v špeciálnom softvéri, ktorý je implementovaný priamo do vozidla. Týmto spôsobom sa ATS02 dokonale integruje s vaším vozidlom BMW.

Immobilizér ATS02 je úzko integrovaný priamo do elektronického systému vozidla a jeho ovládanie je realizované výhradne pomocou štandardných ovládacích prvkov BMW. Okrem toho je ATS02 vybavený telematickou platformou, obsahujúcou GPS/GNSS a GSM moduly, čo umožňuje ovládanie prostredníctvom smartfónov so systémami Android alebo iOS. Bezplatnú aplikáciu SOWA Mobile je možné stiahnuť pre obidve platformy. Softvér immobilizéra je chránený unikátnym asymetrickým 128-bitovým kryptovacím kľúčom, čo zabezpečuje maximálnu úroveň ochrany dát. Pri vývoji bolo venované osobitné úsilie tzv. redundantnosti – v prípade prelomenia primárnej ochrany sú všetky blokovacie funkcie minimálne zdvojené, a sekundárna (príp. terciárna) ochrana poskytuje rovnakú úroveň zabezpečenia ako primárna. Tým sa efektívne znemožňuje štartovanie vozidla.

Ďalším bezpečnostným prvkom systému ATS02 je možnosť doplnkového blokovania štartu pomocou variabilného PIN kódu, ktorý je voliteľný na multifunkčnom volante. Táto funkcia účinne bráni spusteniu vozidla aj v prípade potenciálneho zneužitia systému Comfort Access. V prípade poplachu ATS02 automaticky aktivuje aj originálny alarm od BMW (ak je tento alarm namontovaný vo vozidle).

Klúčovým prvkom zabezpečenia vášho vozidla je osobný PIN kód, ktorý vám bude pridelený po inštalácii a nastavení immobilizéra. Je dôležité starostlivo si tento kód uschovať, pretože predstavuje jedinú možnosť na samostatné spustenie vášho uzamknutého vozidla. PIN kód nie je možné opätovne vyčítať - v prípade jeho straty je nevyhnutný zásah autorizovaného servisného technika, ktorý vám vygeneruje nový PIN kód.

Návod na používanie PDF